Firma w Czechach, a może na Słowacji? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym poradniku. Jedyną znaczącą różnicą między prowadzeniem biznesu w Czechach a na Słowacji jest to, że w tym drugim państwie spotkamy się z większą przychylnością urzędników do obcokrajowców.

Jak założyć firmę w Czechach?

1.

Biznes w Czechach

Najczęściej zakładaną spółką w Czechach jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.). Kapitał zakładowy s.r.o. w Czechach oraz minimalny wkład akcjonariusza do kapitału zakładowego wynoszą 1 CZK. Założenie s.r.o. w Republice Czeskiej odbywa się na podstawie aktu założycielskiego (jeśli jest jeden założyciel) lub umowy spółki (w przypadku kilku założycieli) i musi mieć formę aktu notarialnego. Możliwe jest wówczas złożenie wniosku o rejestrację firmy w rejestrze handlowym bezpośrednio u notariusza.

Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez słowackiego przedsiębiorcę (dostawcę) ze Słowacji do Czech może podlegać opodatkowaniu VAT na Słowacji. W Czechach towary mogą zostać całkowicie zwolnione z podatku VAT. Zależy to od tego, czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, a odbiorcami z Czech są osoby identyfikowane do VAT (najczęściej przedsiębiorcy), czy też osoby niezidentyfikowane do VAT (najczęściej zwykli obywatele — osoby niebędące przedsiębiorcami, ale też niektórzy przedsiębiorcy).

Jeżeli słowacki przedsiębiorca jest płatnikiem VAT i dostarcza towary do Republiki Czeskiej nabywcom, którzy są zarejestrowanym podatnikiem VAT w Czechach – następuje wtedy wymiana towarów między dwoma państwami członkowskimi w Unii Europejskiej – tym samym zwalnia to z obowiązku rozliczania VAT. Słowacki dostawca wystawia wtedy swojemu czeskiemu klientowi fakturę bez podatku VAT. W takim przypadku słowacki przedsiębiorca, jako podatnik VAT, jest zobowiązany do złożenia w słowackim urzędzie skarbowym tzw. „Zestawienia zbiorczego” takich dostaw towarów. Jeżeli słowacki przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT i będzie on dostarczał towary do Republiki Czeskiej osobom zidentyfikowanym jako podatnik VAT, to nawet w takim przypadku taka dostawa towarów nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
W przypadku gdy klient czeski nie jest osobą zidentyfikowaną do celów podatku VAT przy dostawie towarów ze Słowacji do Czech, należy wziąć pod uwagę przepisy czeskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży wysyłkowej.

Jeżeli wartość towarów dostarczonych do Czech w roku kalendarzowym osiągnie 1 140 000 CZK, słowacki przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się jako płatnik VAT bezpośrednio w Republice Czeskiej, gdzie będzie również płacił podatek VAT od tych dostaw.

Firma w Czechach a VAT

2.

3.

Biznes w Czechach

Najważniejszym warunkiem, jaki musi spełnić słowacki przedsiębiorca, chcąc świadczyć usługi w Czechach, posiadając słowacką licencję na prowadzenie biznesu – to posiadanie zgody na czasowe lub okazjonalne świadczenie usług na tym terytorium. Dlatego słowacki przedsiębiorca nie może świadczyć usług na stałe lub regularnie, mając tylko słowackie zezwolenie na prowadzenie firmy w Republice Czeskiej. Jeszcze przed transgranicznym świadczeniem usługi w Republice Czeskiej słowacki przedsiębiorca jest, w niektórych przypadkach, zobowiązany do rejestracji dla celów podatku VAT zgodnie z sekcją 7a słowackiej ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek ten dotyczy słowackiego przedsiębiorcy, jeżeli zgodnie ze słowacką ustawą o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usługi jest Republika Czeska, a odbiorca usługi ma obowiązek uiścić podatek VAT od usługi (jeśli klient z Czech jest przedsiębiorcą). Z tego powodu obowiązek rejestracji nie dotyczy słowackiego przedsiębiorcy, który jest już zarejestrowany jako płatnik VAT zgodnie z § 4 słowackiej ustawy o podatku od towarów i usług lub jest zarejestrowany jako płatnik VAT zgodnie z § 7 słowackiej ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem towarów z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Obowiązkiem słowackiego przedsiębiorcy, który będzie świadczył usługi w Republice Czeskiej (jeśli klient ten jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu tego nabycia usługi w swoim kraju) jest złożenie właściwej deklaracji podatkowej w słowackim urzędzie skarbowym.

Firma w Czechach czy na Słowacji?

Słowacja

Podatek dochodowy – 19 %
Czas założenia spółki – 1 dzień
VAT – 20%

Czechy

Podatek dochodowy – 19 %
Czas założenia spółki – 10 dni
VAT – 21%

Zadzwoń - odpowiemy na najcześciej pojawiające się pytania takie jak:

Firma w Czechach 2022?

Firma w Czechach opinie?

Firma w Czechach ZUS?

Firma w Czechach a biznes w Polsce?

Założenie firmy w Czechach?

Jak otworzyć firmę w Czechach?

Prowadzenie firmy w Czechach?

Jak zarejestrować firmę w Czechach?

Firma w Czechach koszty?

Firma w Czechach wady?

Firma w Czechach czy na Słowacji?

Firma transportowa w Czechach?

Firma w Czechach zalety?

Firma w Czechach praca w Polsce?

Firma w Czechach podatki?

Firma w Czechach usługi w Polsce?

Firma w Czechach korzyści?

Firma w Czechach a komornik?

Firma zarejestrowana w Czechach?

Firma w Czechach informatyk?

Firma w Czechach programista?

Lekarz firma w Czechach?

Firma IT w Czechach?

Firma w Czechach oddział w Polsce?

Firma w Czechach leasing?

Firma w Czechach zalety i wady?

Firma w Czechach biznes w Polsce?

Firma w Czechach Wrocław?

Firma w Czechach auto?

Ile kosztuje firma w Czechach?

Firma w Czechach czy Anglii?

Firma w Czechach czy Niemczech?

Firma w Czechach opłaty?

Firma w Czechach a ZUS?

Firma w Czechach jak założyć?

Firma w Czechach a praca w Polsce?

Firma w Czechach zakładanie?

Polska firma zarejestrowana w Czechach?

Firma w Polsce a firma w Czechach?

Firma w Czechach a rezydencja podatkowa?

Własna firma w Czechach?

Firma w Czechach a emerytura?

Firma w Czechach produkcja w Polsce?

Firma w Czechach a VAT?

Kalkulator firma w Czechach?

Firma w Czechach plusy?

Firma budowlana w Czechach?

Firma spedycyjna w Czechach?

Firma w Czechach biuro w Polsce?

Firma w Czechach zakup samochodu?

Firma w Czechach krok po kroku?

Firma w Czechach czy warto?

Firma w Czechach podatek dochodowy?

Zatrudnienie w Czechach a firma?

Firma w Czechach filia w Polsce?

Firma w Czechach i w Polsce?

Firma w Czechach czy to legalne?

Firma w Czechach kalkulator?

Firma w Czechach ryczałt?

Firma w Czechach a PIT w Polsce?

Firma w Czechach a fiskus?

Firma w Czechach leczenie w Polsce?

Firma w Polsce ZUS w Czechach?

Firma w Czechach mieszkanie w Polsce?

Skonsultuj się z nami ZA DARMO

Nasz wybór - Słowacja

Założenie spółki za granicą niewątpliwie stanowi korzystną alternatywę dla polskich przedsiębiorstw, które poszukują korzystnych warunków do rozwoju biznesu. Spośród wielu krajów najlepszym wyborem będzie SŁOWACJA.

Nasi sąsiedzi, poza niskimi podatkami (podatek dochodowy – 19%, podatek VAT – 20%, podatek od dywident – 7%) oraz elastycznymi składkami ZUS, uzależnionymi od wysokości dochodów, przyciągają polskich przedsiębiorców bardzo szerokim katalogiem wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że do kosztów można zaliczyć prawie wszystko. Podobnie wygląda kwestia odliczeń od podatku VAT. 

Sztandarowym przykładem są wydatki związane z firmowymi samochodami osobowymi, od których na Słowacji przysługuje odliczenie VAT w pełnej kwocie, kiedy w Polsce możemy odliczyć tylko 50% podatku naliczonego. Skoro już mowa o samochodach, nie można pominąć faktu braku akcyzy na samochody, co zdecydowanie zachęca Polaków do przeniesienia firmy za południową granicę. 

Na samą myśl o kontroli z urzędu skarbowego czy ZUS masz ciarki na plecach? Rozwiązanie tego problemu znajdziesz u naszych niewielkich sąsiadów. Tutaj instytucje państwowe nie napawają lękiem, a przedsiębiorcę obdarza się zaufaniem, czego dowodem jest częstotliwość kontroli skarbowych, przeprowadzanych statystycznie co 107 lat! 

Polscy biznesmeni często narzekają na wysoki poziom biurokracji, niekończące się formalności, skomplikowane procedury, setki pism, deklaracji oraz wizyt w urzędach w związku z prowadzeniem firmy. Słowacja oferuje znacznie mniejszy stopień sformalizowania. Począwszy od procesu założenia spółki, który jest bardzo prosty, przez minimalne wymogi związane ze sprawozdawczością, po znacznie mniej skomplikowane sposoby załatwienia spraw urzędowych.

Jeżeli do tych wszystkich zalet dodamy fakt, że bez konieczności planowania długiej podróży możemy dokonać potrzebnych formalności, a ze względu na podobny język poradzimy sobie nawet bez tłumacza, dochodzimy do wniosku, że założenie spółki na Słowacji to zdecydowanie najlepszy wybór!

Dlaczego nie firma w Czechach?

W prawdzie pod względem przepisów dotyczących podatków i biurokracji Czechy nieznacznie różnią się od Słowacji, jednak jest jedna kwestia, która nie pozostawia wątpliwości, który kraj wybrać. Mowa o podejściu do przedsiębiorców z zagranicy. W Czechach spotykamy się z negatywnym nastawieniem do obcokrajowców w przeciwieństwie do Słowacji, która jest nastawiona jak najbardziej przyjaźnie i otwarcie.

Własna firma za granicą - z nami to bardzo łatwe! Poznaj wszystkie zalety firmy na Słowacji

Przeniesienie firmy za granicę – to możliwe. Jeśli poważnie rozważasz prowadzenie biznesu za granicą – najlepiej ten proces przeprowadzić z wyspecjalizowaną firmą, dzięki której unikniesz wielu błędów.