Firma za granicą – ten temat coraz częściej analizują przedsiębiorcy w Polsce. I słusznie. Polacy coraz częściej decydują się na przeniesienie biznesu za granicę. Dlaczego tak się dzieje? Prowadzenie biznesu w Polsce dla wielu stanowi ogromne wyzwanie. Mamy tu na myśli zarówno czynniki ekonomiczne związane z optymalizacją podatkową, a także szerzej – klimat dla przedsiębiorczości.

Gdzie najlepiej założyć firmę? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym poradniku. Najczęściej przy temacie prowadzenia biznesu za granicą pojawiają się następujące propozycje: firma w Anglii, firma w Estonii, firma Czechach lub firma na Słowacji? Na szczęście w czasach powiększającej się współzależności i integracji państw oraz unijnej swobody przedsiębiorczości proces ten jest przystępniejszy i coraz bardziej popularny. 

Dlaczego przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej wybierają spółki za granicą?

Oto trzy najczęściej wymieniane powody, dla których polscy przedsiębiorcy prowadzą swoje firmy poza granicami kraju:

1.

NIŻSZY POZIOM BIUROKRACJi I BARDZIEJ PRZEJRZYSTE PRAWO

Ciągle zmieniające się przepisy prawa podatkowego to prawdziwa zmora polskich przedsiębiorców. Nieprzewidywalność fiskusa skutecznie odstrasza ich od czynienia dużych inwestycji, co w rezultacie blokuje rozwój przedsiębiorstw. Do tego dochodzi jeszcze kwestia mało precyzyjnych przepisów, których interpretacja zależy od urzędników oraz odległe terminy załatwienia spraw. Również poziom biurokracji nie jest tu bez znaczenia. Ogromna ilość obowiązków, wynikających z poszczególnych ustaw, wymaga od przedsiębiorcy poświęcenia sporej ilości czasu lub pieniędzy, w zależności od tego, czy zajmuje się tym osobiście, czy zleca to firmie zewnętrznej. 

Wiele krajów bije pod tym względem Polskę na głowę. Stabilne i rzeczowe przepisy podatkowe dają przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa przy planowaniu działań i inwestycji. Do tego dochodzi fakt biurokracji ograniczającej się do minimum, bez konieczności wysyłania setek formularzy do różnych instytucji. Dzięki temu koszty związane z prowadzeniem firmy są zazwyczaj znacznie niższe niż w Polsce.

Polscy przedsiębiorcy często uskarżają się na system podatkowy w swoim kraju. I trudno im się dziwić, ponieważ nie dość, że stawki podstawowych podatków są znacznie wyższe niż za granicą, to poza podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług istnieje wiele innych podatków, opłat i obowiązkowych zobowiązań obciążających kieszeń podatnika.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością już na początku jesteśmy zobligowani do uiszczenia opłat sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Później wcale nie jest łatwiej. Poza podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług, polscy przedsiębiorcy opłacają też podatek od posiadanych nieruchomości, środków transportowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo dochodzą jeszcze opłaty skarbowe, które są obowiązkowe w przypadku dokonywania rozmaitych czynności urzędowych, wnioskowania o wydanie zaświadczeń, pozwoleń i koncesji przez instytucje państwowe, czy przy składaniu określonych dokumentów. Nie możemy zapomnieć też o obowiązkowych składkach ZUS, których kwota jest stała bez względu na osiągane dochody. Kwestia wysokości stawek poszczególnych podatków także ma istotne znaczenie. Podstawową stawką podatku dochodowego dla spółek w Polsce wynosi 19%. Z kolei podstawową stawką podatku od towarów i usług (VAT) jest 23% ceny netto. 

Inne państwa zakładają bardziej przyjazną dla przedsiębiorców politykę fiskalną. Część z nich zakłada dużo niższe stawki podatku, w innych stawki są zbliżone do polskich, jednak kwoty wolne od podatku kilkukrotnie przewyższają kwotę wolną w Polsce. Dodatkowo wiele państw stosuje szereg przywilejów w przypadku nowych przedsiębiorstw oraz tych, które osiągają niskie dochody.

NIŻSZE PODATKI I OBCIĄŻENIA FISKALNE

2.

3.

LEPSZE WARUNKI ROZWOJU FIRM

Założenie przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem wprowadzającym w świat biznesu. Jednak aby zagościć się w nim na dobre, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte w poszukiwaniu ścieżki rozwoju firmy. Szczególnie trudne zadanie stoi przed przedsiębiorcami rozpoczynającymi prowadzenie biznesu, bo warunkiem zbudowania pozycji na rynku jest zaproponowanie konkurencyjnej oferty i znalezienie odbiorców. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę, że najczęściej zanim zacznie się zarabiać, trzeba najpierw zainwestować. 

Polskie realia są znacznie trudniejsze niż w innych krajach. Prawo podatkowe nie przewiduje bowiem znaczących uproszczeń dla nowych firm. Kwota wolna od podatku jest bardzo niska, stawki podatków są wysokie, a terminy ich uiszczania są dla wszystkich jednakowe i stosunkowo krótkie. Dodatkowo polski rynek jest trudnym rynkiem dla nowych firm. Zagraniczne korporacje oferują swoje produkty w mocno konkurencyjnych cenach ze względu na niższe koszty związane z prowadzeniem firmy. Polskim przedsiębiorstwom trudno konkurować z nimi na własnym rynku. Zaistnienie na rynku międzynarodowym wydaje się być kwestią wręcz graniczącą z cudem. 

Za granicą władze poszczególnych państw dzięki zagwarantowaniu różnorakich przywilejów robią ukłon w stronę nowych firm. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oferować porównywalne ceny w stosunku do kolegów funkcjonującym w danej branży dłużej. Otworem stoją też przed nimi rynki sąsiednich państw, dzięki czemu mają większą szansę na zdobycie większej liczby kontrahentów i zawarcie korzystnych porozumień.

Firma za granicą - porównanie

Poniższa tabela przedstawia kilka wybranych krajów, które oferują korzystne warunki dla przedsiębiorców:

Nazwa

Podstawowe stawki podatków

Dodatkowe zalety

Wielka Brytania (Anglia)

CIT – 19%

VAT – 20 %

– wysoka kwota wolna od podatku;

– wysokość składki na ubezpieczenie społeczne jest uzależniona od dochodu;

– należny podatek CIT należy zapłacić dopiero 9 miesięcy po upływie roku podatkowego

– po 10 latach prowadzenia spółki nabywa się prawo do emerytury;

Irlandia

CIT – 12,5%

VAT – 23%

– wysoka kwota wolna od podatku;

– przy dochodzie poniżej 320 tys. euro rocznie spółka jest zwolniona z podatku dochodowego przez okres 3 lat od rejestracji;

– niskie składki na ubezpieczenie społeczne;

– przejrzyste prawo i niska biurokracja

Malta

CIT – 35%

VAT – 18%

– realny poziom opodatkowania wynosi 5%, ponieważ firmom zagranicznym, oferowany jest zwrot w wys. 6/7;

– istnieje możliwość obniżenia podatku dochodowego do 0%;

– możliwość wykorzystania spółki maltańskiej w połączeniu z polską spółką komandytową

Cypr

CIT – 12,5%

VAT – 19%

– firmy cypryjskie zarządzane z zewnątrz nie są opodatkowane na Cyprze;

– brak podwójnego opodatkowania dywidendy;

– brak podatku od zysków kapitałowych i od zysków osiągniętych poza Cyprem

Estonia

CIT – 20%

VAT – 20%

– podatek dochodowy rozliczany jest w chwili przekazania zysków udziałowcom;

– system podatkowy w Estonii jest przyjazny dla początkujących przedsiębiorstw i stymuluje ich wzrost;

– założenie spółki może trwać tylko jeden dzień roboczy

Czechy

CIT – 19%

VAT – 21%

– procedura założenia spółki jest znacznie prostsza niż w Polsce;

– kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wynosić 1 CZK

– składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są uzależnione od wysokości dochodu

Zadzwoń - odpowiemy na najcześciej pojawiające się pytania takie jak:

Firma za granicą?

Gdzie założyć firmę za granicą 2022?

Gdzie najlepiej założyć firmę za granicą 2022?

Jak założyć firmę za granicą?

Jak zarejestrować firmę za granicą?

Zakładanie firmy za granicą?

Jak przenieść firmę za granicę?

Przeniesienie firmy za granicę?

Biznes za granicą?

Firma za granicą a KRUS?

Rejestracja firmy za granicą?

Firma za granicą biznes w Polsce?

Czy polska firma może mieć konto za granicą?

Firma za granicą a ZUS?

Polska firma za granicą?

Firma w Polsce i za granicą?

Firma za granicą a VAT?

Firma zarejestrowana za granicą a biznes w Polsce?

Firma za granicą a komornik?

Firma za granicą biznes w Polsce?

Firma za granicą sprzedaż w Polsce?

Firma z siedzibą za granicą?

Własna firma za granicą?

Polska firma za granicą podatki?

Firma za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

Firma w Polsce biznes za granicą?

Polska firma z siedzibą za granicą?

Firma sprzątająca za granicą?

Firma transportowa za granicą?

Firma za granicą podatki?

Firma zarejestrowana za granicą?

Firma w Polsce podatki za granicą

Firma budowlana zarejestrowana za granicą?

Komornik a firma za granicą?

Dropshipping firma za granicą?

Praca za granicą polska firma?

Skonsultuj się z nami ZA DARMO

Nasz wybór - Słowacja

Założenie spółki za granicą niewątpliwie stanowi korzystną alternatywę dla polskich przedsiębiorstw, które poszukują korzystnych warunków do rozwoju biznesu. Spośród wielu krajów najlepszym wyborem będzie SŁOWACJA.

Nasi sąsiedzi, poza niskimi podatkami (podatek dochodowy – 19%, podatek VAT – 20%, podatek od dywident – 7%) oraz elastycznymi składkami ZUS, uzależnionymi od wysokości dochodów, przyciągają polskich przedsiębiorców bardzo szerokim katalogiem wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że do kosztów można zaliczyć prawie wszystko. Podobnie wygląda kwestia odliczeń od podatku VAT. 

Sztandarowym przykładem są wydatki związane z firmowymi samochodami osobowymi, od których na Słowacji przysługuje odliczenie VAT w pełnej kwocie, kiedy w Polsce możemy odliczyć tylko 50% podatku naliczonego. Skoro już mowa o samochodach, nie można pominąć faktu braku akcyzy na samochody, co zdecydowanie zachęca Polaków do przeniesienia biznesu za południową granicę. 

Na samą myśl o kontroli z urzędu skarbowego czy ZUS masz ciarki na plecach? Rozwiązanie tego problemu znajdziesz u naszych niewielkich sąsiadów. Tutaj instytucje państwowe nie napawają lękiem, a przedsiębiorcę obdarza się zaufaniem, czego dowodem jest częstotliwość kontroli skarbowych, przeprowadzanych statystycznie co 107 lat! 

Polscy biznesmeni często narzekają na wysoki poziom biurokracji, niekończące się formalności, skomplikowane procedury, setki pism, deklaracji oraz wizyt w urzędach w związku z prowadzeniem firmy. Słowacja oferuje znacznie mniejszy stopień sformalizowania. Począwszy od procesu założenia spółki, który jest bardzo prosty, przez minimalne wymogi związane ze sprawozdawczością, po znacznie mniej skomplikowane sposoby załatwienia spraw urzędowych.

Jeżeli do tych wszystkich zalet dodamy fakt, że bez konieczności planowania długiej podróży możemy dokonać potrzebnych formalności, a ze względu na podobny język poradzimy sobie nawet bez tłumacza, dochodzimy do wniosku, że założenie spółki na Słowacji to zdecydowanie najlepszy wybór!

Dlaczego nie firma w Czechach?

W prawdzie pod względem przepisów dotyczących podatków i biurokracji Czechy nieznacznie różnią się od Słowacji, jednak jest jedna kwestia, która nie pozostawia wątpliwości, który kraj wybrać. Mowa o podejściu do przedsiębiorców z zagranicy. W Czechach spotykamy się z negatywnym nastawieniem do obcokrajowców w przciwieństwie do Słowacji, która jest nastawiona jak najbardziej przyjaźnie i otwarcie.

Własna firma za granicą - z nami to bardzo łatwe! Poznaj wszystkie zalety firmy na Słowacji

Przeniesienie firmy za granicę – to możliwe. Jeśli poważnie rozważasz prowadzenie biznesu za granicą – najlepiej ten proces przeprowadzić z wyspecjalizowaną firmą, dzięki której unikniesz wielu błędów.